BGA yn cyhoeddi Prif Weithredwr newydd

Ebr 10, 2023

Mae British Game Assurance (BGA) yn cyhoeddi y bydd Louisa Clutterbuck yn cymryd swydd y Prif Weithredwr, yn dilyn y newyddion bod Liam Stokes yn ymddiswyddo fel Prif Weithredwr, ar ôl tair blynedd wrth y llyw. Mae Louisa wedi bod yn aelod allweddol o dîm BGA ers ei sefydlu yn 2018. Mae ei gwaith ar draws y cynllun sicrwydd, marchnata helgig gwyllt a rhedeg y busnes wedi bod yn hanfodol i’w lwyddiant hyd yma. Darllen mwy…