Prosiect Cogyddion y Dyfodol yng Nghymru

Maw 22, 2023

Mae prosiect Helgig Cymru yn ysbrydoli cogyddion yfory i hyrwyddo helgig Cymreig yng Nghymru a thu hwnt, ac yn cefnogi cyfres o weithdai coleg Cymdeithas Saethu a Chadwraeth Prydain (BASC) ledled Cymru yn ystod 2023, o’r enw ‘Prosiect Cogydd y Dyfodol’.

Maent yn frwd dros arfogi cogyddion y dyfodol â’r wybodaeth am helgig a brwdfrydedd tuag ato, ac mae BASC wedi cynnal gweithdai helgig mewn dros 40 o golegau ledled y DU ac i dros 750 o fyfyrwyr hyd yma.

Mae’r gweithdai’n rhad ac am ddim i’r colegau sy’n cymryd rhan ac yn cynnwys cyflwyniad ar helwriaeth a chefn gwlad, ac yna cigyddiaeth, technegau coginio a ryseitiau helgig gan orffen gyda her goginio.

I’r colegau sy’n cymryd rhan yng Nghymru, mae Helgig Cymru yn cyflenwi helgig Cymreig yn ogystal â chynhwysion ryseitiau, copi o The Welsh Game Guide, cardiau ryseitiau a ffedog i bob myfyriwr.

Ar ddiwedd mis Ionawr, cynhaliwyd y gweithdy yng ngholeg y Drenewydd y grŵp ym Mhowys am y tro cyntaf, dan arweiniad Meurig Rees, Swyddog Rhanbarthol Cymru a Matt Gisby, Swyddog Bwyd Gwyllt BASC. Eglura Meurig;

“Mae’r myfyrwyr wedi bod yn frwdfrydig iawn. Mae’r cyflwyniad wedi rhoi cipolwg iddynt ar sut olwg sydd ar gig carw a helgig eraill yn y gwyllt, gan ddysgu o ble mae’n dod, beth mae’n ei fwyta a allai helpu’r myfyrwyr i feddwl am baru’r cig gyda pherlysiau gwyllt a sbeisys yn eu ryseitiau.”

Roedd Shaun Bailey, Cogydd Ddarlithydd ac Asesydd Seiliedig ar Waith yng Ngrŵp NPTC yn ddiolchgar i gael croesawu tîm BASC i’r canolbarth er mwyn i’r myfyrwyr gael cyfle i ddysgu am helgig;

“Mae wedi bod yn addysgiadol iawn; mae’r myfyrwyr wedi cael llawer ohono. Nid ydyn nhw’n cael defnyddio llawer o helgig yn aml iawn felly mae’n braf iddyn nhw gael profiad ymarferol a chymryd rhan.”

Ar ddechrau gwanwyn 2023 hefyd, cynhaliwyd gweithdai mewn 2 grŵp coleg arall ar draws y gogledd; Coleg Llandrillo-yn-Rhos a Choleg Cambria, Wrecsam.

Bydd y gweithdy nesaf yn cael ei gynnal yng Ngholeg y Cymoedd, Ystrad Mynach ym mis Ebrill 2023.