Select Page

Ewch am rhywbeth gwyllt y Nadolig hwn.

Am wledd Nadoligaidd i’w chofio, ewch amdani eleni a rhowch gynnig ar helgig.

Yn ffres o bantri natur

Mae helgig yn rhyfeddol o hyblyg. Mae hefyd yn uchel mewn protein ac yn isel mewn braster, sy’n ei wneud yn ddewis iach ar gyfer prydau bwyd canol wythnos. Yn well byth, er mwyn tawelwch meddwl ychwanegol gallwch ddewis helgig sydd â sicrwydd Cynghrair Helgig Prydain, felly mae’n sicr o fod o ansawdd da ac o ffynonellau cynaliadwy.

Manteisiwch ar fuddion coginio gyda helgig a gwyliwch gogyddion gwych o Gymru yn creu amrywiaeth o brydau blasus gyda ffesant, cig carw a phetrisen.

Cogyddion yn rhannu eu hawch am helgig

Siddarth Rathore

Siddharth yw Prif Gogydd y Purple Poppadom yng Nghaerdydd ers dros 20 mlynedd. Mae’r bwyty arobryn yn gweini bwyd Indiaidd go iawn gyda thro modern gan ddefnyddio cynhwysion o safon.

Cindy Challoner

Mae gan Cindy dros 10 mlynedd o brofiad fel cogydd. Gwnaeth ei hangerdd am gynnyrch o ffynonellau lleol argraff fawr ar feirniaid The Great British Menu ar BBC2, pan gynrychiolodd Gymru yn 2019.

David Killick

David yw Prif Gogydd tafarn y Heathcock, Caerdydd. Mae’n frwd dros fwyd tymhorol Cymreig. Mae’r fwydlen yn cynnwys y cynnyrch lleol gorau.

Tommy Heaney

Tommy yw Prif Gogydd Heaneys, Caerdydd. Lansiodd ef a’i bartner Nikki eu bar a bwyty yn 2018 ac maen nhw’n gweini bwyd ffres, tymhorol mewn amgylchedd hamddenol.

Carbonara Ffesant

Cig carw rhost cyflym

Game Pie

Pastai helgig

Burritos Ffesant

Amser coginio

P’un a ydych chi’n chwilio am bryd bwyd canol wythnos cyflym a hawdd neu fwyd ar gyfer swper moethus, fe ddewch chi o hyd i’r ateb perffaith fan hyn. Mae ffesant, petrisen, colomen, hwyaden wyllt a chig carw yn ffynonellau protein blasus, pob un â’i flas unigryw ei hun, sy’n rhoi’r rhyddid i chi arbrofi yn y gegin. Porwch ein ryseitiau blasus i gael ychydig o ysbrydoliaeth.

Darganfyddwch fwy