Masnach

Mae tîm Helgig Cymru wedi bod yn gweithio gydag Aim to Sustain i hyrwyddo manteision bwyta helgig i ddefnyddwyr. Wrth wneud hynny, mae hyn wedi helpu i hyrwyddo a diogelu saethu adar hela a chynefinoedd bywyd gwyllt cysylltiedig yn y DU.

Mae Aim to Sustain yn cefnogi saethu cynaliadwy a chyfrifol, cydbwysedd amgylcheddol, lles anifeiliaid, cymunedau lleol a ffordd wledig o fyw. I ddysgu mwy am y partneriaid dan sylw ewch i wefan Aim to Sustain.

Cig Carw Gwyllt Prydeinig o Ansawdd

Mae prosiect Helgig Cymru yn falch o fod wedi chwarae ei ran yn y gwaith o greu achrediad DU gyfan ar gyfer cig carw yn y DU. Nod The British Quality Wild Venison  (BQWV) yw cynyddu’r gallu i olrhain Cig Carw Gwyllt Prydeinig (yng Nghymru, Lloegr a Gogledd...

Read More

BGA yn cyhoeddi Prif Weithredwr newydd

Mae British Game Assurance (BGA) yn cyhoeddi y bydd Louisa Clutterbuck yn cymryd swydd y Prif Weithredwr, yn dilyn y newyddion bod Liam Stokes yn ymddiswyddo fel Prif Weithredwr, ar ôl tair blynedd wrth y llyw. Mae Louisa wedi bod yn aelod allweddol o dîm BGA ers...

Read More