Ffesant Rhost gyda saws gwin

  • Amser paratoi 15 mun
  • Amser coginio 1 awr 5 mun
  • Ar gyfer 2

Bydd angen

X 1 ffesant sy’n barod i fynd i’r popty (800-900g)

X 10g o fenyn hallt

X 4 sleisen o gig moch brith

X 1 nionyn

X 4 sbrigyn o deim

X 1 ddeilen llawryf (bay leaf)

X 125ml port neu win coch

X 1 llwy fwrdd o jeli cyrains cochion

Dull

I ddechrau

Cynheswch y popty i 190C/375F/Nwy 5 (ffan 170C)

Yn syml

Pliciwch a thorri’r nionyn yn 8 darn a rhoi 2 yng ngheudod y ffesantod ynghyd â sbrigyn neu ddau o deim a deilen llawryf. Rhowch weddill y nionod mewn padell rhostio fach.

Nawr

Taenwch y menyn dros y frest ffesant a rhoi halen a phupur dros yr aderyn cyfan, yna gosodwch y cig moch dros y frest a gosod y ffesant ar ben y nionod yn y tun rhostio.

Yna

Rhowch y tun rhostio ar silff ganol y popty a’i rostio am 45-55 munud nes bod y sudd o’r morddwyd yn glir wrth roi twll ynddi gyda sgiwer. Os yw’r ffesant yn brownio gormod rhowch ffoil drosti.

Nawr

Tynnwch y cyfan o’r popty a rhoi’r ffesantod i orffwys ar blât cynnes. Dylech gael gwared ar unrhyw fraster o’r sudd ac arllwys y gwin at y cig gyda sbrigyn o deim a’i roi ar wres uchel i’w ferwi nes ei fod draean yn llai nag oedd cynt. Ychwanegwch halen a phupur a’r jeli coch ac arllwys y cyfan i jwg gynnes.

I weini

Cerfiwch y ffesantod a’u gweini gyda’r nionod a’r saws cynnes. Mae’r ddysgl hon yn mynd yn dda gyda bresych coch wedi’i frwysio, pwmpen rhost a thatws rhost.